Priser

Vi gjør det enkelt og greit i forhold til priser.
Her er det ingen ekstra kostnader utenom det du får oppgitt her.
Prisen på en fiks ferdig hjemmeside vil variere ut i fra størrelse
og innhold, men her få du i alle fall en grei oversikt:
Dette bør/må du ha:
Et eget domene
En egen e-post konto til ditt domene
En serverplass for din side

 

Priser

Domene:
Skal du ha et domene koster dette deg i gjennomsnitt 200,- i året.
- Dette avhenger av hvilket domenet du velger/kan få.
.no - domener koster stort sett rundt 100.lappen i året
 
Serverplass:
Her får du et sted å ha siden din ute på nettet.
Det ligger også med en e-postadresse til denne.
prisene på 300-1600,- i året avhengig av hvor stor
web du ønsker.
 
Legg sammen ovenstående med prisen med designprisen under og du får en totalpris
   
liten web
En hovedside med
tre underliggende sider
Design: 4000,- +mva
medium web
En hovedside med inntil
10 underliggende sider.
Design: 6000,- +mva
stor web
En hovedside med inntil
25 underliggende sider
Design: 12000,- +mva


Annet
Andre ting som kan øke prisen:
Avgengig av dine ønsker er det i utgangpunktet umulig å si noen om økte kostnader.
Det kan være f.eks spesielle tekniske finesser på siden; script, utvidet bildebehandling o.l.
Vi vil uansett oppgi dette på forhånd ved en avtale.